NLF / Motorfly / Regelverk
Torkell

Regelverk

Luftfarten preges av omfattende regelverk. På denne siden finner du nasjonalt og europeisk regelverk som er særlig relevant for allmennflygere. Også NLF Motorflyseksjonens interne regelverk og håndbøker finner du her. 

Europeisk regelverk 

Nasjonalt regelverk

NLFs interne regelverk og håndbøker (DTO)

Luftfartstilsynet har dessuten en regelverksoversikt her samt en egen side for allmennflyging og luftsport