NLF / Motorfly / Søknad om bruk av luftfartøy i utmark og vassdrag
Santiago Amengual

Søknad om bruk av luftfartøy i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men motorferdselloven åpner for noen unntak som er beskrevet i loven og som er akseptert som allment anerkjente nytteformål. Kommunen har i oppgave å behandle søknader om motorferdsel i saker med formål ut over de som er akseptert i loven.

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Soknad-om-bruk-av-luftfartoy/