NLF / Motorfly / Seminarhelg motorfly 4.–5. november
Santiago Amengual

Seminarhelg motorfly 4.–5. november

Foto: Flynytt

NLF Motorflyseksjonen i samarbeid med Luftfartsskolen AS inviterer til seminarhelg den 4. til 5. november på Comfort Runway Hotel Gardermoen.

****
Alle som har meldt seg på i løpet av fredag 20. oktober eller tidligere vil få hotellrom dersom det er bestilt dette på vedkommendes påmelding. Det er fortsatt ledige plasser for å melde seg på kurset også etter 20. oktober, men vi kan ikke garantere hotellrom. Ta kontakt (se nederst på denne artikkelen).
****

Helgen består av et FI-refresher seminar som går fra 4. til 5. november samt et skolesjefsseminar og et teknisk seminar for hhv. skolesjefer og tekniske ledere på søndag 5.november.

  • FI-refresher seminar: 4. – 5. november. Lørdag kl. 10:00 - 18:00 - Søndag kl. 09:00 - 17:00
  • Skolesjefsseminar 5. november. Søndag kl. 09:00 - 17:00
  • Teknisk seminar 5. november. Søndag kl. 09:00 -  17:00

Seminarene for skolesjefer og tekniske ledere vil foregå parallelt, mens andre dag av FI-refresher seminaret vil arrangeres sammen med skolesjefsseminaret.
FI-refresherseminar er åpent for alle instruktører på like vilkår, og arrangeres under faglig ledelse av Luftfartsskolen. Dette seminaret tilfredstiller kravene ref FCL.940.FI for å fornye dine FI rettigheter.

For instruktører tilsluttet NLF-skoler (RF) subsidieres overnatting og middag for inntil to instruktører per klubb (lunsj begge dager er inkludert i seminarprisen for FI-refresher).
Også skolesjefs- og teknisk seminar subsidieres noe av NLF, dette vil avspeiles i pris.

Det er mulighet for ankomst fredag 3. november for deltagere på FI-refresher seminaret som ikke har mulighet til å nå frem til seminaret starter klokken 10:00 lørdag 4. november. Tilsvarende ankomst lørdag 4. november for deltagere som ikke har mulighet til å nå frem til seminar-start søndag 5. november klokken 09:00.
Vi ber om at assisterende skolesjef eller annen representant fra klubbskolen møter dersom skolesjef ikke har anledning.

Prisene for seminarhelgen er som følger:

  • FI refresher seminar    kr 3500.- 
  • Skolesjefsseminar   kr 500.-
  • Tekniskseminar      kr 500.-

I alle seminarene er lunsj og kaffepauser inkludert i prisen. 

Overnatting fredag - søndag inkl. middag, kr 1600 .-  For FI refresher deltager som er medlem av NLF (begrenset til to instruktører fra hver klubb).
Overnatting lørdag - søndag inkl. middag,  kr 800 .- (Begrenset til to deltagere fra hver klubb per seminar. Dvs inntil fire personer fra hver klubb). 
For øvrige delatagere øker prisen for overnatting og middag med kr 300 .- 
 
Utgiftene for reise vil bli avregnet etter reisefordelingsprinsippet for en deltaker fra hver klubb pr seminar (skolesjefsseminar og teknisk seminar). Det vil ikke bli akseptert høyere reisekostnader for fly enn de som gjelder for SAS sportspris. Reisefordelingsprinsippet medfører at reisekostnadene vil bli de samme for en deltaker fra Kirkenes som en fra Gardermoen.
 
Alle øvrige deltakere må selv dekke kostnadene for reise.
For detaljert program se egen epost som sendes ut senere.

Påmelding gjøres ved å å sende en mail (se under)
 
Kontaktperson for seminarhelgen både for NLF og Luftfartsskolen AS er.
Santiago Amengual
mob: 47255490