NLF / Motorfly / Sikkerhets- og utdanningskomiteen
Santiago Amengual

Sikkerhets- og utdanningskomiteen

Mandat for SU-komiteen
• Være visjonær med litt avstand til den daglige drift i seksjonen
• Fange opp trender innen EASA-området for å påvirke og bidra til utvikling
• Være seksjonens faglige rådgivende organ i spørsmål knyttet til sikkerhet og opplæring
• Holde klubbskolene og skolesjefer oppdatert med tanke på seksjonens arbeid gjennom å stake ut kurs og innhold for skolesjefseminarene
• Støtte fagsjef i spørsmål knyttet til sikkerhet og opplæring
• Fange opp trender som påvirker sikkerhet og gjennom skolesjefseminaret belyse, bearbeide og finne innhold for sikkerhetsarbeidet samt revidering av skoleprogram
• Faglig innspill og innhold for GAP samlinger

Ola Lilloe-Olsen (FFK) Leder E-post
  Bjørn Skogøy (BOFK) Nestleder E-post
  Harald Orlien (OFK) Medlem E-post
  Ivar Dyrdal (NRFK) Medlem E-post
  Ivar Henriksen (BAK) Medlem E-post
  Tor Svendsgaard Medlem E-post