NLF / Motorfly / Sikkerhetsutvalget
Kultorp Stian Dehlin

Sikkerhetsutvalget

Sikkerhetsutvalget

Stig Arve Haugen - Leder         E-post

Lars Preben Sørsdal - Medlem og Motorflyseksjonens representant i NLFs Sikkerhetskomite

Øystein Belsvik - Meldem

Øyvind Rein - Medlem

 

Mandat for Sikkerhetsutvalget

  • Utvalget er oppnevnt av styret i Motorflyseksjonen og skal være seksjonens faglige råd og høringsinstans i sikkerhetsarbeidet, spesielt mot klubber og medlemmer.
  • Utvalget rapporterer til styret i Motorflyseksjonen.
  • Utvalget kan avholde inntil 2 fysiske møter i året, i tillegg til teams-møter og kommunikasjon via e-post og telefon.
  • Utvalget skal arbeide med tiltak og aktiviteter som kan minimere risiko for uønskede hendelser med motorfly for klubbflygere i NLFs klubber.
  • Fokus på flytryggingsledere, operative ledere og instruktører i klubbene for å sikre at relevant og oppdatert sikkerhets-kunnskap og informasjon tilflytes disse og videre-implementeres hos flyskole-elever og medlemmer. Formidles via besøk i klubb, kurs, seminar, opplæring, nyhetsbrev etc.
  • Implementere ”sikkerhet” som eget tema/fag i all opplæring.