NLF / Motorfly / Språkprøve?
Bjarne Andre Myklebust

Språkprøve?

Foto: Carl Henrik Haugen

Hvorfor språkprøve? ICAO har konstatert at mange piloter og Lufttrafikktjeneste- (ATC-) personell har for dårlige engelskkunnskaper til å forstå og snakke vanlig engelsk. Eksempelvis kan en nødsituasjon kreve mer enn standard radiofraseologi for tistrekkelig kommunikasjon.

Hvem må ta den? Alle som ønsker å betjene en flyradio.

Hvorfor ta denFor å kunne fly utenlands etter 5. mars 2011. Deretter for å kunne fly i Norge fra 12. april 2012. Dette gjelder alle sertifikater.

Hva skjer om ikke du tar denDa får du ikke fornyet/gjenutstedt din rettighet og/eller ditt flygebesetningssertifikat frem til du har avlagt prøven, samt at du ikke kan fly utenlands etter 5. mars 2011.

Hvordan tar du denKontakt en godkjent språkkontrollant, eller ta den i forbindelse med neste ferdighetsprøve (PC). Liste over kontrollanter som er godkjent for språktesting finner du her www.luftfartstilsynet.no/tilsyn/kontrollant/fixed_wing_kontrollanter

Hva koster denSpråkkontrollantene pleier å ta inntil 860 kroner, og LT tar for øyeblikket 860 kroner i gebyr for utstedelse.

Har språkferdigheten gyldighetstid? Ja, avhengig av oppnådd nivå på prøven (Level 4=tre år, Level 5=seks år og Level 6=evig). Nivået du oppnår blir skrevet inn i sertifikatet av Luftfartstilsynet.

Hvordan foregår prøven? Hoveddelen av den nye språkprøven er å føre en samtale på engelsk. Kontrollanten vurderer og fastsetter kandidatens nivå på uttale, struktur, vokabular, flyt, forståelse og interaksjon. I tillegg vurderes din oppfattelse av VFR-klareringer og instruksjoner fra ATC. Dette kan gjøres enten ved å simulere ATC, eller ved å benytte noen lydklipp som LT har distribuert til dette formålet.

Oppsummering: For å benytte flytelefonistsertifikat utenlands etter 5. mars 2011 må man ha gyldig språkrettighet. Ingen fornyelser av sertifikat/rettigheter vil heretter kunne fornyes uten gyldig språkprøve.