NLF / Motorfly / Stian Kultorp tildelt Motorflyseksjonens hederstegn
Laupsa John Eirik

Stian Kultorp tildelt Motorflyseksjonens hederstegn

På Flyklubben Øst sitt årsmøte 30. mars ble Stian Kultorp tildelt Motorflyseksjonens hederstegn. Det er Motorflyseksjonens styre som har nominert Stian til seksjonshederstegnet, nominasjonen er behandlet både i Hedrerstegnskomiteen og i Luftsportstyret. Stian har gjort en stor innsats både i sin lokale klubb og i forbundets sentrale organisasjon. Han ble i 2018 tilknyttet Motorflyseksjonens administrasjon i et deltidsengasjement for å utvikle underlag for medlemsklubbenes flyskoler, Decleared Training Organisation (DTO). Fra 2019 og frem til han avsluttet sitt engasjement sent i 2021 har Stian også vært fagkontakt for Motorflyseksjonen. Stians innsats har hele tiden vært langt høyere enn hva størrelsen på engasjementet skulle tilsi, og alle oppgaver har blitt levert på tid og med en høy kvalitet. Det var NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa som hadde gleden av å tildele hederstegnet. Vi gratulerer!