NLF / Motorfly / Stick & Rudder 2013
George Lundberg

Stick & Rudder 2013

Foto: Lars Brede Grøndahl/Flynytt

Informasjon til mikro-, motor- og seilflygere i NLF: Flytryggingsprosjektet Stick & Rudder er nå startet. Kjernen i prosjektet er en turné hvor to instruktører som kommer i hvert sitt fly og vil gi luftsportsutøverne tilbud om mengdetrening til langt under kostpris.

Det blir treningsflygning for de som ønsker det til en sterkt redusert pris, og vi kommer med to fly.

Et viktig prinsipp er at aktiviteten ikke bare er forbeholdt den eller de lokale klubben(e) på hver plass når Stick & Rudder kommer på besøk. Folk fra tilstøtende plasser er også hjertelig velkommen! Vi har planlagt med - og ønsker - mye aktivitet.

Hver tur er planlagt til 30 min teknisk tid og deltakerne blir belastet for teknisk tid. Tid som medgår til taksing tas det ikke betalt for, men skal føres i pilotens loggbok.

Priser per tur:

  • Super Cub, kr 390
  • PS-28 Sport Cruiser, kr 240
  • Tecnam P 2002, kr 330
  • Stemme, kr  390 (det arbeides fortsatt med å få på plass en avtale –derfor så langt kun en prisindikasjon).

Vi kan fly lengre turer enn de planlagte standardturene på 30 minutter om det er kapasitet. Timeprisen blir fortsatt den samme. Køsystem er det opp til klubbene å organisere, men i utgangspunktet er det "først til mølla" som gjelder.

Instruktørene i prosjektet kommer den dagen som er annonsert, det legges opp til at flyene og prosjektets instruktører er på plass kl. 1000. Været er en viktig faktor, og det vil trolig oppstå endringer underveis. Normalt vil det være god mulighet for å ta flyene nærmere i øyesyn før man skal i gang med den praktiske flygingen. Klubben kommuniserer eventuelle endringer i tidsplan opp i mot egne medlemmer.

Vi har med kortterminal og dette er eneste mulige betalingsmiddel for flyging. Det gjøres opp umiddelbart etter flyturen.

Vi håper deltakerne også ønsker å bestille t-skjorte som blir et synlig bevis på at du har deltatt i årets kampanje. Av praktiske årsaker produseres skjortene først umiddelbart etter avsluttet kampanjeperiode. Når din flytur er avsluttet blir du spurt om du vil kjøpe t-skjorte, i så fall oppgir du størrelse og betaler for den samtidig med flygingen. T-skjorten sendes til deg per post.

Stick & Rudder er et flysikkerhetsopplegg, og et av tiltakene er at det enkelte klubbmedlemmet skal sjekke sine personlige papirer før flyturen. Aktive piloter som har gyldige papirer bør prioriteres, men også andre klubbmedlemmer bør kunne slippe til om det er kapasitet.

På ettermiddagen/kvelden blir uformell prating om flysikkerhet.

Alle klubber har fått tilsendt informasjon om prosjektet. Dersom du ikke har mottatt noe informasjon fra din lokale klubb, kan du rette en henvendelse til klubbens styre, så kan de orientere deg. SR-2013 kommuniserer med det medlemmet som av klubben har blitt utpekt som kontaktperson, klubben kommuniserer med det enkelte medlem i sin klubb.

Det er opp til klubbene å gjøre mest mulig ut av denne dagen. Fint om klubbene kan arrangere bespisning mv. Øvrige forutsetninger for klubbens- og den enkeltes deltakelse fremgår av det som tidligere er lagt ut om prosjektet på www.nlf.no . Det er også opprettet en egen Facebookside for prosjektet som blir løpende oppdatert.

Det er trykket et flytryggingshefte som blir delt ut når Stick & Rudder teamet er på besøk.

Har du spørsmål, så kan det rettes til din klubb sitt styre/lokalt ansvarlig for SR-2013.

Stick & Rudder 2013 støttes av Harald Krogs Minnefond og Avinor


Anders Håkensen og Finn Hugo Zahl er nå i gang!