NLF / Nlfcamo / Bruk av SAM Light datasystem for vedlikeholdsadministrasjon
51380

Bruk av SAM Light datasystem for vedlikeholdsadministrasjon

Alle motorfly i NLF CAO er i kategorien "ukontrollert miljø" så for disse, og for seilfly der eieren har valg denne kategorien frivillig, er tidsregistrering valgfritt. Vi anbefaler uansett alle til å legge inn flytid for å få best mulig oversikt over eget fartøy.  SAM Light fra ASA Software i Danmark et omfattende system for oppfølging av både fly og komponenter. Ingen systemer blir bedre enn kvaliteten på dataene som legges inn. Derfor oppfordres eiere av fly i "unkontrollert miljø" til å følge opp sin SAM flykonto med korrekte og oppdaterte data.

For seilflyene i kontrollert miljø oppdateres alle data utover flytid, av NLF CAO og flyets tekniker.  NLF CAO er pålagt å føre fortløpende kontroll med flytiden til alle tilsluttede seilfly som opererer i "Kontrollert miljø". Disse skal rapportere flytid minst per 1. mai og 1. november hvert år. Eller etter 90 timer/200 starter flytid hvis en av de intreffer før datokravet.

"SAM Light"   - er ett nettbasert vedlikeholdssystem for lette fly   Her har NLF CAO en egen "kanal" hvor alle fly med kontrakt hos NLF er registrert med alle vitale data og forfall.

Slik får du tilgang:  Send en e-post til cao@nlf.no. Der oppgir du navn, klubb, epostadresse for innlogging, mobilnummer og NLF medlemsnummer. Dersom du skal ha tilgang til private fly utover klubbens fly må disse oppgis.

Oversikt over opplæringsvideoer finner du her.
(Egen oversikt over "SAM Light" videoer for flyteknikere her)

De enkleste metodene for tidsregistrering er:

Automatisk opphenting av tid fra MyWebLog.
Administrator av klubbens MyWebLog -system må krysse av for dette i MWL under "Klubbinnstillinger"

Registrere flytid på nett i SAM Light:

Gå til SAM Light på Internett
OBS:  Skal du legge inn ny TOTAL FLYTID (teknisk tid)  må du krysse av for dette inne på SAM Light. Alternativt legger du inn en og en flytur, eller du kan  legge inn flere flyturer som èn registrering med et tilhørende antall landinger.

Se instruksjonsvideoer her

(Egen oversikt over "SAM Light" videoer for flyteknikere her)

 

Spesielt for seilfly med motorinstallasjon: Her skal også Tacho ( motortid)  legges inn separat. .

Kommer  høsten 2021:
Pilot-APP for registrering av flytid

 

OBS - en annen nyttig funksjon!
Fly som settes i opplag, for eksempel seilfly vinterstid, kan legges med status som "on storage" og dermed fritaes fra timerapportering.
Dersom seilflyeiere i kontrollert miljø ikke rapporterer tid til forfall vår og høst- vil flyet endres til ikke luftdyktig

FLY som endrer status til "Grounded" : Kontaktperson mottar en e-post som må kvitteres ved å klikke på vedlagt link. Fly som står røde i systemet vil ikke utløse varsling for andre forhold som påvirker luftdyktigheten.
Derfor anbefales sterkt bruken av funksjonen "Out of service eller In storage" - når et fly ikke er i bruk over en viss periode.