NLF / Nlfcamo / Bruk av Melwin CAMO datasystem
51380

Bruk av Melwin CAMO datasystem

Alle motorfly  i NLF CAMO er i kategorien "ukontrollert miljø" - så for disse, og for seilfly der eieren har valg denne kategorien frivillig, er tidsregistrenig valgfritt.
Vi anbefaler uansett alle til å legge inn flytid for å få best mulig oversikt over eget fartøy. NLF har etablert en elektronisk tjeneste for innrapportering av gangtid.
I tillegg er Melwin CAMO et omfattende system for oppfølging av både fly og komponenter. Ingen systemer blir bedre enn kvaliteten på dataene som legges inn.
Derfor oppfordres eiere av fly i "unkontrollert miljø" til å følge opp sin Melwin flykonto med korrekte og oppdaterte data. For seilflyene i kontrollert miljø oppdateres alle data utover flytid, av NLF CAMO og flyets tekniker 

NLF CAMO er pålagt å føre fortløpende kontroll med flytiden med alle tilsluttede seilfly som opererer i "Kontrollert miljø". Disse skal rapportere flytid minst per 1. mai og 1. november hvert år.

Oversikt over opplæringsvideoer finner du her.

De enkleste metodene for tidsregistrering er:

Automatisk opphenting av tid fra MyWebLog.
Administrator av MyWebLog må krysse av for dette i MWL

Quik link: Internett:
Fungerer både med smarttelefoner og nettlesere og du trenger ikke huske passord: http://camo.nlf.no/ftime
Benytt medlemsnummer og mobilnummer som ID

Rapportering via SMS:
Det er enkelt å sende en SMS til nummer 2440. Tjenesten koster ikke noe ekstra utover normal pris for SMS.
Start meldingen med NLF, mellomrom, flyets registreringsbokstaver, mellomrom, timer og minutter og avslutt med bokstaven H (uten mellomrom).
FLYREGISTRERING skal være på formatet LN-XXX
TOTAL FLYTID (teknisk tid)  må være et helt tall eller på formatet TIMER:MINUTTER direkte etterfulgt av bokstaven H for Hours.
Eksempel på melding: NLF LN-XXX 552:30H
Du vil få en melding i retur som bekrefter rett registrert flytid.

SMS TIPS: Lagre tekstoppsettet som mal i din telefon eller kopier inn forrige melding og endre kun tidene

Spesielt for seilfly skal også antall starter "S" meldes inn og for seilfly med motor skal også Tacho ( motortod)  "TA" meldes inn separat. Dette gjørers enten  via SMS eller på nettsidene.

Eksempel på SMS meldinger:

NLF LN-XXX 552:30H 2346S   (Tid og starter)

NLF LN-XXX 552:30H 2346S 125,32TA  (Tid starter og Tachotid)

NLF LN-XXX  125,32TA  (Her eksempelvis for kun å sende inn Tachotid separat)

Legg merke til at Tacho registreres med komma mellom timer og hundredeler.  Send gjerne inn kun hele timer

Rapportering via Melwin CAMO på Internett:

Dersom kontaktpersonen er medlem i en klubb tilsluttet Norges Luftsportforbund er det også mulig å registrere flytid på internett: http://camo.nlf.no
Der logger du deg inn med medlemsnummer og den nisifrede koden (nøkkel) som står på medlemskortet for inneværende år .Trykk på ditt flys registrering i venstre marg og velger fanen ”Time”. Legg inn flytimer som et helt tall eller TIMER:MINUTTER og trykk ”Save”. Starter som helt tall og eventuell Tachotid for motorer i seilfly som heltall eller heltall med komma foran desimal. For eksempel slik:  186,75

NYTT fra 2013!
Dere som benytter MyWebLog kan huke av for automatisk tidsregistring fra MyWebLog til NLF CAMO under "Administrasjon" i MWL

Demovideo av NLF CAMO WEB-baserte datasystem:

Korrekte timetall!
Vær nøye med at gangtider som rapporteres er korrekte på den datoen SMSen sendes eller det blir registrert på internett.

OBS - en annen nyttig funksjon!
Fly som settes i opplag, for eksempel seilfly vinterstid, kan tagges som "Out of operation" og dermed fritaes fra timerapportering.
Dersom seilflyeiere i kontrollert miljø ikke rapporterer tid til forfall vår og høst- vil flyet endres til ikke luftdyktig etter 40 dager. Kontaktperson mottar en e-post som må kvitteres ved å klikke på vedlagt link. Fly som står røde i systemet vil ikke utløse varsling for andre forhold som påvirker luftdyktigheten.
Derfor for anbefales sterkt bruken av funksjonen "Out of operation"