Luftsport / nlfcamo / Forberedelser

Forberedelser

Som nevnt i brev sendt til alle norske flyeiere 16. mars 2010 er det mye hver flyeier kan gjøre i for å forenkle inngangen i NLF CAMO. Det er mye informasjon som skal innhentes og systematiseres. Brevet kan du laste ned fra listen over vedlegg nedenfor.

Vi anmoder derfor om at hver flyeier fyller ut skjemaet for generell informasjon, du finner det nedenfor. De som ikke selv fyller ut skjemaet vil bli fakturert for den tiden det vil ta å hente de aktuelle dataene.