NLF / Nlfcamo / Godkjenninger
Bjarne Andre Myklebust

Godkjenninger

Luftfartstilsynet har med hjemmel i EASA Part M utstedt de nedenstående sertifikatene som godkjenner NLF CAMO for å utføre CAMO-tjnester på motorfly under 2730kg og seilfly.