NLF / Nlfcamo / Om NLF Camo
Bjarne Andre Myklebust

Om NLF Camo

  • NLF CAMO er heleid av Norges Luftsportforbund(NLF).
  • NLF CAMO er etablert for at klubber og medlemmer av NLF skal ha tilgang til en CAMO i Norge.
  • NLF CAMO er godkjent for motorfly under 2730kg og seilfly.
  • NLF CAMO skal være "non profit".
  • NLF CAMO kan fakturere eksklusive MVA til klubber tilsluttet NLF og deres medlemmer.

NLF CAMO er godkjent godkjent i henhold til Part M subpart G +I og kan dermed inngå i ARC prosessen for fly.

Artikkelen om NLF CAMO stod i Flynytt i 2010. Vi velger å fortsatt la artikkelen være tilgjengelig da det er mye relevant informasjon selv om det har vært flere endringer frem til i dag og selvfølgelig har også priser blitt justert underveis. Oppdatert informasjon per 2019 er sendt til alle medlemmer / kunder i NLF CAMO i desember 2018.