Luftromskomiteen

NLFs sentrale luftromskomité (fra april 2022) 

Per Osen leder (seilfly)
Reidar Bratsberg medlem (ballong) -varamedlem Hans Rune Mikkelsen
Bjørn Schjøll Kristoffersen medlem (fallskjerm) -varamedlem Svein Erik Jackwitz
Thomas Hirsch medlem (HPS) -varamedlem Jon Erik Staurset
Jonny Rinde Johansen medlem (modellfly) -varamedlem Georg Otto de Besche
Stig Arve Haugen medlem (motorfly) -varamedlem Bjørn Egenberg
Arne Martin Güttler medlem (seilfly) -varamedlem (oppnevnes 20. april)
Stig Børrestuen medlem (sportsfly) -varamedlem Tom Bjerke
Jostein Tangen kontaktpers. i NLFs adm.

 

Regjeringens luftromsstrategi legger rammene for prioritering av de forskjellige luftromsbrukerne. Saom det kan leses på side 10/11 i dokumentet har ikke våre aktiviteter særlig høy prioritet.