Luftsport / Om NLF / Om forbundet / NLFs historie / Formenn/Presidenter

Formenn/Presidenter

En tilsvarende liste er på side 324 i boken Tiden Flyr utgitt av NLF i 2009. Det er oppdaget feil i NLF-delen av presidentlista som er i boken. Nedenstående liste er den korrekte.

   
Formenn i Norsk Luftseiladsforening (1909)  
1909 - 1912 Henrik Mohn
1912 - 1919 Thomas Thomassen Heftye
1919 - 1927 Rolf Thommessen
1927 - 1930 Obestlt. Sverre
Norsk Luftseiladsforening ble slått sammen med NAK i 1930  
   
Formenn i Norsk Aero Klubb (1928). Fra 1975 ble det valgt presidenter  
 1928 (mai - juni)  Roald Amundsen
 1928 (juni - november)  Christian Doxrud (fungerende)
 1928 - 1929  Kapt W. Meisterlin
 1929 - 1935  Christian August Thorne
1935 - 1946   Ole Reistad
1946 - 1948   Bernt Balchen
1948 - 1956 Sindre Hesstvedt
1956 - 1957 Bjørn A. Rørholt
1957 - 1959 Hans Grøn Lund
1959 (september - desember) Leslie Salvesen
1959 - 1960 Hans Grøn Lund
 1960 - 1965  Wsevolod W. Bulukin
 1965 - 1970  Martin Gran
 1970 - 1976  Wilhelm Mohr
 1976 - 1980  Reinert C. Barratt
 1980 - 1982 Arve Caspersen 
 1982 - 1990  Peter L. Nissen
 1990 - 1996  Olav F. Aamoth
 1996 - 1997  Tor Johannessen (fungerende)
 1997 - 2003  Jan Otto Reimers
Norsk Aero Klubb ble slått sammen med NLF i 2003  
   
Presidenter i Norges Luftsportforbund (1971)  
1971 - 1972 Eilif J. Ness
1972 - 1973 Tor Johannessen
1973 - 1978 Eilif J. Ness
1978 - 1979 Bernard D. Lyng
1979 - 1990 Eilif J. Ness
1990 - 1993 Kjell Lyshaugen
1993 - 1998 Lasse V. Aasheim
1998 - 2001 Tom E. Hole
2001 - 2007 Jan O. Reimers
2007 - 2011 Otto Lagarhus
2011 - 2013 Arild Solbakken
2013 - 2019 Rolf Liland
2019 - 2021 Asle Sudbø
2021 -  Rebecca Hansen