NLF / Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personværnerklæringen beskriver hvordan Norges Luftsportforbund (NLF) samler inn og bruker personopplysninger, dvs opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når vi samler inn informasjon om deg, og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i våre systemer