Årskontroll Eierskifte etc

NLF / Section / Årskontroll Eierskifte etc

 

 


Årlig kontroll sportsfly

"Skjema for årskontroll sportsfly" er et kontrollskjema til bruk for eier til de årlige kontrollene. Besiktningsmannen vil bruke det utfylte og signerte skjemaet som en sjekkliste under sin vurdering av eiers årskontroll. Besiktningsmannens primære skjema er vedlikeholdsrapporten, som sendes inn til sportsflyseksjonen. En kopi settes inn i Teknisk Perm.

Skjema for årlig kontroll sportsfly (01.01.2020) - Eiers kontrolldokumentasjon før besiktning


Vedlikeholdsrapport årlig besiktning:

Vedlikeholdsrapport årlig besiktning (Word-versjon 23SEP20) - For innsending av besiktningsmann

Vedlikeholdsrapport årlig besiktning (PDF-versjon 23SEP20) - For innsending av besiktningsmann


Prøveflygingsrapport:

Skjema for Prøveflygingsrapport (Versjon NOV2020) - For førstegangs godkjenning av nye fly.


Eierskifte:
Eierskifte av mikrofly (Versjon AUG17) - For alt salg og eierskifte av norske mikrofly


 

PDF er Portable Document Format, et ikke-redigerbart dokument som leses med Acrobat.

Installer  ACROBAT     READER hvis du ikke kan åpne disse filene.