NLF / Seksjon / Motorfly

GAP

NLF Motorflyseksjonens flytryggingsprosjekt GAP har et eget domene, gap.no.

Teorikurs i akroflyging på Kjeller

Nedre Romerike Flyklubb inviterer til teorikors i akroflyging. Som akropilot blir du tryggere og lærer å håndtere flymaskinen i alle situasjoner og alle flystillinger. Dette vil gjøre deg til en bedre og sikrere pilot. Kurset går over en helg og avsluttes med eksamen.

Dato: 
Lørdag, 4. februar 2012 - 11:00 to Søndag, 5. februar 2012 - 18:00

Nordisk Mesterskap i Akroflyging 2012 i Oripää, Finland

Det nordiske mesterskapet i akroflyging blir avholdt i Oripää i Finland. Oripää ligger ca. 180 km. nordvest for Helsinki.
Finnene ønsker å tilby både teoretisk og praktisk akrotrening i forkant av arrangementet.

Dato: 
Søndag, 15. juli 2012 (Hele dagen) to Onsdag, 18. juli 2012 (Hele dagen)

Momskompensasjonen - 3,3 millioner til NLF og klubbene

Norges Luftsportforbund og forbundets klubber er tildelt kr 3.346.103,- i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i 2011 (for regnskapsåret 2010). Det er en økning på 1,3 mill fra året før. 76 av klubbene tilsluttet NLF får til sammen nær 2,3 millioner inn på konto før jul. NLF sentralt får litt over en million i kompensasjon. Fordelingen ble offentliggjort på Norges Idrettsforbunds nettsider forrige dagen.

Skolesjefseminar/FI-refresher 2011

All informasjonen i forbindelse med seminaret ligger tilknyttet denne artikkelen. Presentasjonene, program etc. ligger som vedlegg nederst i artikkelen. Det er viktig å være klar over at informasjonen som er vedlagt er sammenstilt ut ifra et øyeblikksbilde og kun er gyldig i forhold til eksisterende reglverk på angjeldende tidspunkt. Forandringer kan inntreffe raskt.
Dato: 
Fredag, 4. november 2011 - 12:00 to Søndag, 6. november 2011 - 17:00