Hovedprosesser
Holdningsskapende arbeid Konkurranser Lage Håndbøker og annet støttemateriell Håndtere beredskap Måle, følge opp, beslutte, endre Definere organisering og prosesser, skaffe ressurser Forberede saker for styrebehandling Beslutte Mål, verdier, planer, budsjett, årsprogram Utstyrs-ordning Sikre tilgang til luftrom Handlingsplan ved ulykke Forvalte sikkerhets-styringssystem Hendelses-rapportering / analyse Delta i beslutningsprosesser
 (Lobbying, Høringer, Int. fora) Lisens-administrasjon Lage og kvalifisere opplærings-materiell Drift og vedlikehold av anlegg Drift og vedlikehold av utstyr Utvikle medlemmer Oppdrag / Flytjeneste Egenflyving Skaffe anlegg Godkjenne anlegg Godkjenne utstyr Skaffe utstyr Kvalifisere medlemmer Drifte Medlems-register Sette Krav,  identifisere lover og forskrifter Rekruttere medlemmer