NLF / Sportsfly / Feil vi alle kan lære av
Roger Holm

Feil vi alle kan lære av

Hva gikk galt - hvordan kan vi andre unngå dette?


Les historier som vi har fått rapportert eller hentet fra både inn og utland, og lær av andres feil.

 


04/19 Forgasserflens løsnet (APR19)

03/19 Utforkjøring etter skjev landing (APR19)

02/19 Avgang med piototrørtrekk på (APR19)

01/19 Branntilløp ved fylling av bensin fra kanne (JAN19)

21/18 Flyet skar ut av banen etter landing og tippet over på ryggen (OKT18)

20/18 Svikt i turbo - førevarslanding (AUG18)

19/18 Problemer med elektrisk styring av flap (AUG18)


Eldre lærdommer

01/06 Delvis tap av kontroll etter avgang på tung bane (MAR06)

01/03 Luke på vingen spratt opp - kritisk avgang (JUL03)

01/00 Flyet stakk av til skogs etter start (JUL00)

01/96 Halehjulsfly skar ut av banen (JUL96)


Utenlandske rapporter

Kathryns Report - Dagsaktuelle amerikanske havarirapporter 

BAAA - Acro - The Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A) - Geneve

Aviation Safety Net - Dagsaktuelle internasjonale rapporter