NLF / Sportsfly / Flytrygging
Roger Holm

Flytrygging

Grunnprinsipper og målsetting for Flytryggingsutvalget.

Målsettingen med flytryggingsarbeidet er å omsette flytryggingstiltak i praksis for å forebygge uhell og ulykker med mikrolette fly. For å oppnå dette legger Flytryggingsutvalget til grunn 5 kjente prinsipper for sikkerhetsstyring.

Disse er:
1. identifikasjon av risikomomenter
2. innebygging av sikkerhetskrav
3. informasjon om sikkerhet
4. kontroll og oppfølging
5. erfaringsutveksling

Flytryggingsutvalget for sportsfly i Norges Luftsportforbund er det fagorganet som er etablert i samråd med styret i sportsflyseksjonen for å administrere, og sette ut i livet flytryggingsmessige tiltak overfor sportsflyvirksomheten i alle landets klubber.

På disse sidene vil det være tilgjengelig sikkerhetsinformasjon til sportsflygere, samt hjelpemidler til sikkerhetsarbeid i klubbene, og aktuell sikkerhetsinformasjon som flytryggingsutvalget vil nå ut til medlemmene med.

Last ned sikkerhetskortet og sjekk om du har tilstrekkelig trening til den neste flyturen. Lenke til Sikkerhetskortet.