NLF / Sportsfly / FORSIKRINGER SPORTSFLY FRA JUNI – STARR COMPANIES
Pål S. Vindfallet

FORSIKRINGER SPORTSFLY FRA JUNI – STARR COMPANIES

Norges Luftsportforbund har fått melding om at Starr Companies som har Sportsflyseksjonens obligatoriske forsikringer, har besluttet å legge ned sin virksomhet i Norge.

Det er foreløpig lite formell informasjon i saken, men slik vi forstår situasjonen per i dag så er den følgende:

-De lovpålagte/obligatoriske ansvarsforsikringene som tegnes gjennom NLF, samt øvrige tilleggsdekninger som seteforsikring og teknikerforsikring, er i løpende avtaler og fortsetter ut året. Det vil si at alle fly som fornyer sin flygetillatelse innen 31. desember i år vil få ny dekning i 12 måneder fra fornyelsen. Slik sett har vi relativt god tid til å finne nye løsninger for denne delen.

-Kaskoforsikringene av sportsfly som har sin avtale med Starr Companies er mer utfordrende. Dette er forsikringer hvor kundeforholdet er direkte mellom flyeier og selskapet. Med den informasjonen vi har i dag ser vi at eiere som har fornyelser av sin kaskoforsikring i selskapet etter 31. mai 2021 trolig ikke vil kunne fornye sin kaskoforsikring i Starr Companies. Som det står innledningsvis har vi så langt lite informasjon om hva som faktisk vil skje, men som interesseorganisasjon vil vi varsle våre medlemmer om den utfordringen vi står overfor.

Vi oppdaterer informasjonen så snart vi har noe mer konkret å rapportere.