NLF / Sportsfly / Legeundersøkelse
Pål S. Vindfallet

Legeundersøkelse

Flygere med flygebevis utstedt av NLF for sportsfly kan undersøkes av allmennlege

Egenerklæring
1. Last ned skjema for Egenerklæring (to sider), fyll ut og signer før du møter opp for legeundersøkelsen.

Legeerklæring
2. Last ned skjema for Legeerklæring (tre sider), skriv det ut, og ta det med til legeundersøkelsen.

Konvoluttomslaget
3. Last ned konvoluttomslaget, og lim det utenpå en A5 konvolutt som du tar med til legeundersøkelsen. Ved førstegangs utstedelse av flygebevis skal også baksiden av konvolutten (Epilepsierklæringen) signeres av en som har kjent deg i lang tid.

Fremgangsmåte
4. Legen legger begge skjema i konvolutten, og skal signere og stemple denne før den lukkes. 

a. Ved kjennelse ”skikket” bes konvolutten med legeerklæring overlatt til søkeren, som selv sender denne til Norges Luftsportsforbund (NLF), Møllergata 39, 0179 Oslo. i) Se tips for express-ekspedisjon nederst. ii) Se egen bestemmelse for elever.

b. Ved kjennelse ”uskikket” bes konvolutten med legeerklæringen innsendt til Norges Luftsportsforbund, som vil registrere opplysningene, for deretter å returnere konvolutten med erklæringen til kandidaten, som selv må initiere en eventuell vurdering/dispensasjonssøknad overfor Luftfartstilsynet, Flymedisinsk seksjon.

c. For flygere med andre sertifikater, se mer på Flymed informasjonsside i motorflyseksjonen eller kontakt Luftfartstilsynets flymedisinske seksjon, tlf 23 19 61 10.

For ytterligere opplysninger kontakt Tom Bjerke, mobil 995 45 119.

----------------------

Følgende nasjonale forskrifter
Følgende nasjonale forskrifter i forskriftsserien «Bestemmelser om sivil luftfart» (BSL) gjelder:

* BSL C 1–2: Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer.

* BSL C 1–3: Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer.

----------------------

i) Tips for express ekspedisjon
Om du selv ønsker det kan du selv sprette opp konvolutten, scanne denne pluss innholdet, og sende alt som skal til for fornyelsen samlet som flere PDF filer, altså ikke som bilder eller andre formater. Fordelen er rask ekspedisjon, men da legger en sine medisinske opplysninger åpent for saksbehandler inntil de blir lagret i NLFs konfidensielle arkiv.

ii) For elever under utdanning – før soloflyging
I god tid før eleven skal fly solo skal legeattesten sendes til NLF. Innsendt legeattest medfører at «Soloflygerettighet» blir oppdatert i «Min idrett». Denne rettigheten må foreligge før soloflyging finner sted.