NLF / Sportsfly / Prissatser for NLF tjenester
Pål S. Vindfallet

Prissatser for NLF tjenester

Priser på tjenester for sportsflygere (2020)

Her er gjeldende satser for medlemsskap, flygebevis, flygetillatelser og ellers noen veiledende priser for annet som gjelder sportsflygere.

 

Forbundskontingent, senior

820

Forbundskontingent, junior (19 - 26 år)

410

Forbundskontingent, ungdom (under 20 år)

85

Forbundskontingent, honnør  

Seksjonsavgift (sportsflyseksjonen)

300

Flynytt abonnement

350

Klubbkontingent, (avhengig av klubb, og kommer i tillegg til ovenstående)

100-500

 

 

Utstedelse/fornyelse av flygebevis (G2/R2/V2)

267

Utstedelse av elevbevis (G1/R1/V1)

267

Utstedelse av elevbevis for PPL-A, seilflygere, HGPG mSP 4,5

0

Utstedelse/fornyelse av flygetillatelser på sportsfly 1 seter / 2 seter

715/910

Obligatorisk ulykke- og ansvarsforsikring for en-seter sportsfly

1800

Obligatorisk ulykke- og ansvarsforsikring for to-seter sportsfly

2300

 

 

Veiledende priser for kontroller *:

 

Besiktning av fly ved førstegangs - og årskontroll

1500

Prøveflyging av nytt fly

600

Oppflyging for sportsflybevis

600

Passasjerutsjekk m teoriprøve

600

 

600 

*) Prisene kan variere avhenging av egne kostnader og kjøredistanse.

 

 

 

Veiledende priser til klubbene tre-akse og trike: *

 

Skoletime på skolens eller godkjent privat fly (60 minutters flytid)

850

Demonstrasjonstur eller prøvetime for nye elever

800

Utsjekker og PFT for sportsflygere 

800

 

 

Leie av klubbfly for medlemmer

400 ex

Instruktørhonorar ved utsjekk på eget fly

300

 

 

Veiledende priser til klubbene gyroplan: *

 

Skoletime på skolens eller godkjent privat gyro (60 minutters flytid)

1400 inkl

Skoletime på elevens maskin hvor eleven bærer kostnadene

500

Demonstrasjonstur eller prøvetime for nye elever (1 time)

1400

Instruktørhonorar ved utsjekk på eget fly.

500

 

 

*) Prisene kan variere avhenging av egne 
kostnader og fastsettes av hver enkelt klubb

 

Kontrollanthonorar for praktisk prøve i Flytelefoni  

600

Kontrollanthonorar for språkprøve 600
   

AVINOR's satser for deres flyplasser:

 

 

 

Startavgift per start eller hver Touch & Go serie *

167+mva

Årskort (0 - 500kg) *

3268+mva

Årskort (501 - 1000kg) * (Aktuelt for sportsfly med gyldig MOTM > 500 kg)

4829+mva

 Ukeskort for ikke-ervervsøyemed

710+mva 

*) gjelder for alle Avinors flyplasser unntatt Gardermoen.

 

Lenke til Forskrift som viser til Avinors satser.