NLF / Sportsfly / Prosedyrer for sportsflyseksjonen
Holm Roger

Prosedyrer for sportsflyseksjonen

Interne prosedyrer (publisert til utgave 7 av Mikroflyhåndboken)

I-001 Virksomhetstilsyn av mikroflyklubber og grupper (01.04.2019)
I-002 Opprettelse av granskningskommisjon og havariundersøkelse (01.05.2019)
I-003 Søknadsprosess flygebevis samt utforming av flygebevis (03.12.2020)
I-004 Søknadsprosess operasjons og skoletillatelse (01.07.2017)
I-005 Søknadsprosess teknisk besiktningsmann (01.09.2019)
I-006 Regelmessig oppdatering av Sikkerhetssystemet (15.11.2019)
I-007 Hvordan tilrådinger benyttes for oppdateringer i sikkerhetssystemet (01.02.2019)
I-008 Behandling av hendelsesrapporter (15.11.2019)
I-009 Regelmessig kartlegging av risikonivå (12.10.2019)
I-010 Søknadsprosess for instruktørbevis (13.07.2020)

Eksterne prosedyrer (publisert til utgave 7 av Mikroflyhåndboken)

E-001 Opplæringsplan for ledende personell og funksjoner (01.01.2020)
E-002 Kontroll med perifere medlemmer (26.11.2020)
E-003 Opplæringsplan for operativ leder (15.05.2020)
E-004 PFLY-avtale med AVINOR (19.06.2020)