redningsskjerm

Enkelte sportsfly er utstyrt med redningsskjerm hvor utløsermekanismen er ved en rakettladning. Sportsfly med slik installasjon skal være merket slik det framgår av veiledningen nederst på denne siden. Det er eier sitt ansvar å sørge for dette.

Informasjon til redningspersonell

Sportsfly/mikrofly som er merket med en QR-kode som viser til denne hjemmesiden er etter all sannsynlighet utstyrt med en redningsskjerm som skytes ut med en pyroteknisk rakettladning. Den utløses via et merket håndtak på førerplass, og installasjonen må behandles som et ladd våpen. Installasjonene har ulikt utseende og kan se ut som på bildet. Den kan også ligge skjult inne i flykroppen, og da er  utskytningsåpningen merket spesielt.

nodskjerm_1.jpg

Hvis fallskjermen er strukket ut av beholderen den ligger i, helt eller delvis, så er ikke det nødvendigvis noen garanti for at rakettladningen er avfyrt. Den kan fortsatt være skarp!!

Last ned oversikt over merker som skal brukes.