NLF / Sportsfly / Risikoanalysering for sportflyklubber
Roger Holm

Risikoanalysering for sportflyklubber

Kort orientering om bakgrunnen
Risikohåndboken og tilhørende spørsmålshefte er laget etter at et utkast ble presentert og gjennomgått på Flytryggingsseminaret på Comfort Hotell Oslo i forbindelse med årsmøtet for Mikroflyseksjonen 1999.

Spesielt Klubbens Ansvarshavende for Flytrygging og / eller hans stedfortreder var innbudt til dette seminaret. Ellers var alle årsmøtedeltagere invitert.

Deltagerene ble delt opp i grupper som gjennomgikk diverse spørsmål, og kritisk vurderte disse i henhold til vår virksomhet. Der det var behov for flere spørsmål ble disse utformet, og lagt til etter redigering.

Alle landets klubber mottok så et forslag til spørsmålshefte for videre vurdering under aksjonen "Flytrygging 99". Innkomne forslag til endringer, tillegg og strykninger ble så nøye bearbeidet av Flytryggingsrådet, og det ble deretter utarbeidet et endelig spørsmålshefte.

Flytryggingsrådet anser at heftet dekker vår virksomhet tilfredsstillende, men klubbene oppfordres til å komme med forslag til endringer der man mener at dette vil bedre kvaliteten.

 

Formål med Håndboken
I kapittel 07, punkt 2.5 "Praktiske tiltak" i Mikroflyhåndboken står det at alle Mikroflyklubber skal utføre en risikovurdering av egen virksomhet minst en gang i året.

Formålet med denne håndboken og med spørsmålsheftet er at de skal være arbeidsverktøy for klubbene når en slik analyse skal utføres. Man behøver ikke følge spørsmålene slavisk, men kombinere disse med spørsmål som gjelder lokale forhold.

Dette vil sannsynligvis gi størst sikkerhetsmessig gevinst for utøverne.

 

Her kan klubbene laste ned håndbok og spørsmålhefte.