NLF / Sportsfly / Årskontroll eierskifte osv
Roger Holm

Årskontroll eierskifte osv

Årlig ettersyn av sportsfly

Det som er merket med * er en del av sikkerhetssystemet for sportsfly. 

"Skjema for årlig ettersyn av sportsfly" er et kontrollskjema til bruk for eier til det årlige ettersynet. En kopi settes inn i Teknisk Perm.
Besiktningspersonen vil bruke det utfylte og signerte skjemaet som en sjekkliste under sin vurdering av eiers ettersyn.
Besiktningspersonens primære skjema er vedlikeholdsrapporten, som sendes inn til sportsflyseksjonen. Besiktning kan foretas 

Skjema for årlig ettersyn sportsfly (Word 28JUL22) - Eiers ettersyn før besiktning *

Skjema for årlig ettersyn sportsfly (PDF 28JUL22) - Eiers ettersyn før besiktning *


Vedlikeholdsrapport årlig besiktning:

Vedlikeholdsrapport årlig besiktning (Word 23SEP20) - For innsending av besiktningsperson *

Vedlikeholdsrapport årlig besiktning (PDF 23SEP20) - For innsending av besiktningsperson *

Flygetillatelse utstedes med en gyldighet på 12 måneder fra den dato besiktningen ble foretatt.
Ved fornyelse godtas at besiktningen blir utført inntil 3 måneder før flygetillatelsens
gyldighetsdato utløper.


Prøveflygingsrapport:

Skjema for Prøveflygingsrapport (Versjon NOV2020) - For førstegangs godkjenning av nye fly *


Eierskifte:
Melding om eierskifte (DES21) - For alt salg og eierskifte av norske sportsfly *


PDF er Portable Document Format, et ikke-redigerbart dokument som leses med Acrobat.

Installer  ACROBAT     READER hvis du ikke kan åpne disse filene.