NLF / Sportsfly / Sikkerhetssystemet
Roger Holm

Sikkerhetssystemet

Utgått side - den ligger her av historiske årsaker 

Klikk her for å gå til gjeldende side fra 1. januar 2022.

http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/overgangsbestemmelser_i_sifos_kapittel_5.pdf

Alt på denne siden var en del av sikkerhetssystemet utgave 7- "Et komplett luftfartssystem for sportsfly".

Sikkerhetssystemet for sportsfly består av hovedrevisjoner av Mikroflyhåndboken (MFHB) pluss det daterte innholdet i mappen "Gyldige oppdateringer". 

Den 1. desember 2021 ble et nytt program for type/modellutsjekk godkjent av Luftfartstilsynet.
Programmet består to deler, 1) sjekkliste vedlegg 4.1.a, og 2) veiledning vedlegg 4.1b.
Den 1. juli 2021 har en ny forskrift (BSL D 3-1), som påvirker vårt sikkerhetssystem trådt i kraft. Den samme dato har Luftfartstilsynet godkjent en ny versjon av kapittel 3, versjon 7.2, som har innarbeidet alle nye endringer som forskriften viser til. En PDF versjon av nye kapittel 3 ligger til nedlasting nedenfor. Endringer av denne art skal kommuniseres raskt til alle medlemmer, som blir varslet i bulletiner, på hjemmesiden og facebook.

Søking i filer: Bruk "Ctrl-F" for å søke opp nøkkelord i PDF'ene. 


Mikroflyhåndboken utgave 7 (utgått)

Kapittel 3 versjon 7.2 med del-NCO (utgått)

Gyldige oppdateringer  (utgått)
Endringer på høring  (utgått)
Prosedyrer til sikkerhetssystemet  (utgått)

Lenkeliste til forskrifter og publikasjoner

Vedlegg til kapittel 3 Operative bestemmelser

Vedlegg 3.1 til 3.7 (utgått)

Vedlegg til kapittel 4 Utdanning

Vedlegg 4.1a Sjekkkliste for type/modellutsjekk (utgått)
Vedlegg 4.1b Veiledning for type/modellutsjekk (utgått)
Vedlegg 4.2 til 4.6 (utgått)
Vedlegg 4.9 Slepeutsjekk-øvelser fra Seilflyhåndboken (utgått)
Pensumliste for teorifagene (utgått)
Skoledokumenter (utgått)
PFLY autorisasjon (utgått)

Briefing Guide for mikroflygere Vedlegg 4.3 - A5 versjon for å ha ombord.

Vedlegg til kapittel 5 Tekniske bestemmelser

Vedlegg 5.1 Norske krav til luftdyktighet for mikrofly.doc (Utgått)
Vedlegg 5.2 Vektkontroll sportsfly.pdf (utgått)
Vedlegg 5.3 Importtillatelse sportsfly.pdf (utgått)
Vedlegg 5.4 Skilter og merking i cockpit.pdf (utgått)
Vedlegg 5.5 Minimum_instrumentering_mikrolett_materiell.pdf (utgått)

Vedlegg tilkapittel 6 Flytrygging

Vedlegg 6.1 Mal for havarirapport ICAO ANNEX 13 (01.05.2016)
Vedlegg 6.2 Handlingsinstruks ved ulykker   (01.06.2021)

Overgangsbestemmelser til kapittel 5 (vil gjelde etter at nytt sikkerhetssystem utgave 8 utgis).

NLFs Kvalitetshåndbok Om internrevisjoner og ledelse (15.06.2016)

 


Mal for rapporter fra utvalg til hvert styremøte (01.01.2020)
 

Utgitte revisjoner av sikkerhetssystemet:

Utgave 8.0.4 (27.07.22)
Utgave 7 pluss (08.03.21)
Utgave 7       (20.07.17)
Revisjon 6.3  (13.05.16)
Revisjon 6.2  (31.08.12)
Revisjon 6.1  (15.01.10)

 

Installér  ACROBAT READER hvis du ikke kan åpne disse filene.