NLF / Sportsfly / Slik får sportsflygere kompetansebevis for PFLY
Torkell

Slik får sportsflygere kompetansebevis for PFLY

PFLY-kortet ble introdusert for motorflygere i 2014. Nå åpnes en prøveordning for mikroflygere. Foto: Torkell Sætervadet

Kompetansebevis for PFLY for sportsflygere fås ved å tilfredsstille disse tre modulene med i alt åtte punkter:

  • Inneha gyldig flytelefonistsertifikat og språkprøve
  • Inneha kunnskaper om NOTAM, reiseplan, innflygings- og flyplasskart, innflygingsprosedyrer, skilt og merking på en flyplass, og Avinors PFLY-bestemmelser. Kunnskapene skal verifiseres med en bestått teoriprøve
  • Gjennomføring av flytur til en AFIS-plass eller en kontrollert flyplass i åpningstiden med instruktør, hvor kandidaten skal ha gjort seg kjent med forholdene på flyplassen
  • Kandidater som trenger opplæring og trening for å oppfylle kunnskapskravet, skal gjennomføre dette i klubbregi, enten i form av klasseromskurs eller et e-læringskurs godkjent av NLF.

Kompetansebeviset utstedes av NLF på basis av et skjema som signeres av en eksaminator (IK-1e). En oversikt over eksaminatorer finner du her:

http://nlf.no/sportsfly/eksaminatorer-sportsfly-Ik-1e

Kompetansebeviset kan innen kort tid også utstedes elektronisk og vil da finnes i Min idrett. Eksaminator som har gjennomgått opplæring i Min idrett, vil kunne utstede beviset direkte.

Skjema for utstedelse på papir innehas eksaminator. 

Følgende arbeidsflyt gjelder for utstedelse av kompetansebevis of PFLY-kort.