NLF / Sportsfly / Sportsflyseksjonens styre og utvalg
Pål S. Vindfallet

Sportsflyseksjonens styre og utvalg

Seksjonsstyret (MIKS) Funksjon Telefon epost Andre verv
Sigurd Brattetveit Styreleder 907 65 315 sigurd.brattetveit@hjertevakten.no Medlem  Luftsportstyret
Stig Børrestuen Nestleder 994 34 614 stig.borrestuen@gmail.com Leder FTU
Kristina Sara Styremedlem 472 61 362 kristina.indianna.sara@gmail.com
Pål S. Vindfallet Vara 91390499 pvindfallet@gmail.com Leder AU
       
Vegard Halden Vara 932 03 700 vegard.halden@rsabil.no  

Utvalg

       
Flytryggingsutvalget (FTU) Funksjon Telefon epost Andre verv
Stig Børrestuen Leder 994 34 614 stig.borrestuen at gmail com AU
Stein-Erik Lundblad Medlem 912 05 050 sel at flyboat no TKU
Bjørn Pedersen Medlem 900 81 817 pedersen.bjorn at hotmail no  
Bendik M. Johansen Medlem 411 77 799 bendikmj at gmail com  
Håndboksredaksjonen (HBR) Funksjon Telefon epost Andre verv
Tom Bjerke Leder 995 45 119 tom.bjerke at nlf no Fagsjef
Ivar Moland Medlem
916 78 094  
Ivar.Moland at kragero.kommune no Oper og Utdanning (O&U)
Svein Aasen Medlem 940 89 512 epost.til at aasen se TKU
Roger Holm Sekretær 951 82 594 rogers.holm at gmail com Oper og Utdanning (O&U)
Bård Ivar Bru Medlem 997 87 139 bard.ivar.bru at litra.no  

Aktivitetsutvalget med ansvar for Informasjon og konkurranser (AU)

Funksjon Telefon epost  Ansvar / Verv
Pål S. Vindfallet  Leder 91390499 pvindfallet at gmail com  
Jone R. Mathisen Medlem 475 26 739 jone.r.mathisen at gmail.com Konkuranseutvalget
 
Tormod Veiby Medlem 909 82 210 tormod.veiby at kleppnett.no Konuranser internasjonalt
       
Operasjons- og Utdanningsutvalget (O&U) Funksjon Telefon epost Andre verv
Roger Holm Leder 951 82 594 rogers.holm at gmail com HBR
Tor Berg Medlem 908 89 908 tor-berg at online no HBR
Geir Magne Andersen Medlem 950 80 130 geirmagne at herbaplus no  
Espen Grønstad Medlem 907 30 408 espengronstad at gmail com AU
Ivar Moland Medlem 916 78 094 Ivar.Moland at kragero.kommune no HBR
Teknisk utvalg (TKU) Funksjon Telefon epost Andre verv
Kristian Fahlstrøm Leder 907 60 656 kristian.fahlstrom at gmail com  
Stein Erik Lundblad Rotorsaker 912 05 050 sel at flyboat no FTU
Tormod Veiby Importgodkjenning 909 82 210 tormod.veiby at kleppnett no VKU - FAI
Svein Aasen Myndighetskontakt 940 89 512 epost.til at aasen se HBR
Valgkomité (VKU) Funksjon Telefon epost Andre verv
Geir Magne Andersen Leder 950 80 130 geirmagne@herbaplus.no O&U
Petter Atle Gustavsen Medlem 990 96 045  pegusta@online.no  
Jone R. Mathisen Medlem 475 26 739 jone.r.mathisen at gmail.com Konkuranseutvalget
FAI - CIMA  Funksjon Telefon epost Andre verv
Tormod Veiby Delegat 909 82 210 tormod.veiby at kleppnett no CIMA Delegat