NLF / Sportsfly / Teknisk perm & bensin
Pål S. Vindfallet

Teknisk perm & bensin

Skilleark og skjemaer til teknisk perm for sportsfly.

Brukes for å lage teknisk perm, som er pålagt alle sportsfly. 
Det som er merket med * er en del av sikkerhetssystemet for sportsfly.


Skilleark
Klikk her for å laste ned skilleark til "Teknisk perm for sportsfly” *
Dette er et supplement til sportsflyets tekniske loggbok, hvor teknisk status klart skal fremgå. Alle manualer, underlag mv. på sportsflyet skal oppbevares i ”Teknisk perm for sportsfly”, som kan være fordelt på flere fysiske permer.


Noen veieskjema
Veierapport eksempler i Excel format: Halehjul EuroCub - Nesehjul WT9. Last ned og tilpass dem til ditt eget fly


Håndtering av bensin
Instruks for håndtering av bensin *. Dette er en fil som kan redigeres, og tilpasses hver klubb.


Refusjon av veibruksavgift for bensin brukt på fly

Veiledning for "Refusjon av veibruksavgift for bensin brukt på fly" (gjeldende versjon april 2023)

Avtale mellom NLF og Tollvesenet om typiske forbrukstall for mikrofly (historisk info fra 2004).