NLF / Sportsfly / Testatronix21
Roger Holm

Testatronix21

Oppdater alltid siden med <shift> <ctrl> R før du søker
Oppdatert dato: se øverst til høyre

Tidligere informasjon: [3-21]  [4-22]  [6-22]  [7-22]  [8-22]  [9-22]  [10-22]  [11-22]

Prosedyre E-005  E-006   LenkeTP45   LenkeTP63 (TP er pensum utgave 8)


Hjelpemidler for klasserom i henhold til utgave 8.

Veiledning til forlengelser og fornyelser PPTX eller PDF fra den 12.10.22.

Veiledning forå kjøre teorikurs med TMS PPTX eller PDF, (25.10.22), og om utdanning fra 2022.


SFHB 4.10 Kreditering fra andre sertifikater:
Fag 1   Lover og bestemmelser Eksamen tar kandidaten i TMS Fag 1
Fag 12 Teknisk vedlikehold  PDF  PPTX => Eksamen 
Eksamen skal tas med Eksamenskontrollant til stede


De som ikke var med på oppdateringsseminaret for instruktører i februar 2022, og som trenger å få forlenget instruktørrettigheten fram til det neste seminar skal avholdes (29.okt 22) for å kunne drive med instruksjon i sommer og høst:

På adressen https://nlf.no/sportsfly/semdok22 ligger PDF versjoner av presentasjonene på seminaret. Fra disse er det laget 20 spørsmål, som du har en time å bla og svare på, og verifisere at innholdet er gjennomgått slik at du har kjennskap til innholdet. Lenke til testen: https://nlf.no/elearning/I-sem

På adressen https://nlf.no/sportsfly/semdok22okt ligger PDF versjoner av presentasjonene på seminaret siste helgen i oktober 2022. Det anbefales for dere som ikke var til stede å lese gjennom disse, men det er ingen prøve.