NLF / Sportsfly / Veiledninger
Roger Holm

Veiledninger

Andre dokumenter for opplæring (disse har ingen formell status i sikkerhetssystemet):

Skolehåndboka for Tre-akse (Rorstyring) Om skolehåndboka

- KlubbAdmin - Opprette funksjoner i klubb (PDF) - MAR22

- Veiledning om teoriutdanning og prøver (PDF) - MAI22

- Hvordan kjøre teorikurs med TMS i klubben (PDF) - 25OKT22

- Attestering ved forlengelser og fornyelser PPTX eller PDF - 12OKT22.

- Oppdatering om NCO SFHB Kap 3 for alle medlemmer (PPTX) - 28OKT22

Føring av Teknisk Loggbok (PDF) - Versjon 2013

Føring av Progresjonskort (Gyro & Vektskift PDF) Versjon 2017

Rutine for å oppnå Flytelefonistsertifikat (Info fra Luftfartstilsynet)

Navigasjonsplan (Tidl. Operativ Plan. Generell mal benyttet av de fleste flyklubber)

Flyging i fjellområder og vinterflyging (Informasjon og kurs)

- Flyging mellom fjord og fjell (Steinar Vinje)  

- Ting å passe på ved utvidelse fra tyngre fly til sportsfly (SEP22)

- Utredning av innvirkning fra bærbart elektronisk utstyr (PED) i sportsfly (AUG23)

- Tabell fra testrapport om innvirkning av PED i sportsfly (AUG23)