helikopter.png

Modellflyhåndboka godkjent for ny periode - Luftfartstilsynet med revidert vedtak

Modellflyhåndboka har fått ny godkjenning som sikkerhetssystem for modellflyging i Norge. Godkjenningen gjelder til 1. januar 2027. 

Luftfartstilsynet vedtok i januar en midlertidig godkjenning, men med enkelte begrensninger i aktiviteten. NLF var ikke fornøyd og klaget på vedtaket, og etter konstruktiv dialog har Luftfartstilsynet revidert sitt vedtak. NLF er svært fornøyd med utfallet. I det reviderte vedtaket stiller Luftfartstilsynet som vilkår at NLF jobber sammen med myndighetene om utarbeidelse av sikkerhetsinformasjon for flyging i store høyder. Vi ser fram til dette, og vet fra vårt arbeid med andre luftsportsgrener at det kan bli veldig gode resultater av denne typen samarbeid. Dette vil dessuten bygge videre på den sikkerhetskulturen som har gjort at både EU og Luftfartstilsynet åpner for videreføring av modellflyging som før.  

Godkjenningen som nå foreligger innebærer blant annet at NLFs modellflymedlemmer kan:

  • Fly høyere enn 120 meter
  • Fly modeller som veier mer en 25 kg
  • Fly FPV uten observatør

I det vedlagte vedtaket detaljeres alle unntak fra begrensningene i den såkalte "Åpen kategori". 

-

OBS!!  Selv om Modellflyhåndboka er godkjent som NLFs sikkerhetssystem for modellfly, må du fortsatt registrere deg på flydrone.no.OBS!!

-

Om Modellflyhåndboka

Modellflyhåndboka er NLF egenutviklede regelverk for modellflyging, og er basert på tradisjonell instruktørbasert opplæring av modellflygere. Den er bygget opp etter samme prinsipper som NLFs øvrige håndbøker for blant annet Sportsflyging og Fallskjermhopping. Modellflyhåndboka ble lansert i 2013, og godkjent av Luftfartstilsynet i 2019 som det første og eneste sikkerhetssystemet for modellflyging i Norge. Som følge av nytt felleseuropeisk regelverk for ubemannet luftfart og modellfly måtte håndboka godkjennes på nytt etter ny lovhjemmel. Den nye versjonen som nå er godkjent vil bli lansert for klubbene på Modellflyseksjonens fagmøte søndag 26. mars på Gardermoen. Den nye versjonen inneholder generelle tilpasninger til EU-regelverket, samt mindre endringer som vil bli gjennomgått på fagmøtet.