Luftsport / Nyheter / 2024 / Fareområder for luftsport - Første avtale er godkjent
lngma.jpg

Fareområder for luftsport - Første avtale er godkjent

I går kom endelig Luftfartstilsynets godkjennelse av vår avtale med Avinor Flysikring om bruk av fareområder for luftsport i Oslo og Farris TMA. Dette arbeidet har tatt langt lenger tid enn vi så for oss, og vi er fortsatt et godt stykke fra mål. Nå må vi jobbe videre med tilsvarende avtaler for de andre områdene, og se på en løsning for de aktivitetene som ikke kan bruke transponder.

Avtalen gjør at vi kan aktivere fareområder på tilsvarende måte som de gamle luftsportområdene. Aktivering og bruk stiller krav til transponder, elektronisk navigasjonsutstyr med inntegnede grenser og varsel før penetrering, bakkestasjon og en bakkesjef som har komplett oversikt over all aktivitet som foregår i det aktiverte fareområdet.

Vi har nå begynt arbeidet med å få tilsvarende godkjenning for de andre luftsportområdene vi hadde tidligere.

Dessverre gjør transponderkravet at vi fortsatt har et stykke å gå før vi er tilbake der vi var før.

Dette er en viktig sak for våre medlemmer, og luftrom har høyeste prioritet hos oss.