Luftsport / Nyheter / 2024 / Husk tredelt klarering for avgang fra kontrollert lufthavn
Tredelt-klarering.jpg

Husk tredelt klarering for avgang fra kontrollert lufthavn

Runway Incursion er gjerne den hendelsen på en flyplass som har størst skadepotensiale. Flere av de største flyulykkene historisk sett har vært som et resultat av runway incursion. Derfor er dette også et stort fokusområde, og sammen med Avinor ønsker vi nå å komme med en liten påminnelse om klarering for avgang fra kontrollerte lufthavner.

Du vil alltid få klarering til avgang fra en kontrollert lufthavn delt opp i tre steg. De tre stegene er:

  1. TAXI TO HOLDING POINT [(navn)] [RUNWAY (nummer)] [INTERSECTION (navn på intersection)] [VIA]
  2. LINE UP RUNWAY (nummer) [AND WAIT]
  3. RUNWAY (nummer) [FROM (navn på intersection)] CLEARED FOR TAKE-OFF

Det har vært noen hendelser hvor piloter har misoppfattet, eller glemt, hva de er klarert til. Og i stedet for å stoppe ved holding point, har de da takset ut på rullebanen.

Det er ikke alle som vet at en takseklarering som dette alltid vil gis i tre steg. Kunnskap om det vil forhåpentligvis gjøre at andelen misforståelser rundt hvor langt man kan takse reduseres.

I tilfeller hvor man er usikker, er det viktig at man ber om oppklaring og gjerne sier "Say again". Se vår Say again-kampanje for mer om det.

Stop bar

De større flyplassene har også noe som heter stop bar, som på noen plasser kun benyttes når CATIII-approacher er i bruk, og på andre benyttes mer eller mindre hele tiden. Stop baren består av en rekke røde lys nedfelt i asfalten, som strekker seg over hele taxebanen.

De plassene hvor stop baren benyttes til CATIII, er den oftest plassert litt lenger unna rullebanen, på det som kalles CATIII holding point.

CATIII er noe vi som privatflygere svært sjeldent kommer borti, men systemet testes ofte - og det kan vi komme borti.

Derfor er det viktig å være klar over at man aldri skal krysse en stop bar som er opplyst, selv ikke om man har fått klarering til å line opp.