Luftsport / Nyheter / 2024 / Luftfartstilsynet godkjenner endringer i Modellflyhåndboka
Foto: Arild Langseid
Foto: Arild Langseid

Luftfartstilsynet godkjenner endringer i Modellflyhåndboka

Modellflyhåndboka er oppdatert med ny bestemmelse for slepeflyging, og tilpasninger til OBSREG-systemet. Luftfartstilsynet har godkjent endringene, og den nye versjonen av håndboka gjelder fra i dag.

Den nye operative bestemmelsen om slepeflyging sier at alle modellflygere skal stå samlet på et hensiktsmessig sted bak slepet. 

Videre er det gjort en presisering om stevneleders mulighet til å delegere ansvar. 

Øvrige endringer er gjort som følge av innføringen av OBSREG-systemet, der vi også har fått nye hendelsesdefinisjoner som det er viktig at du kan.

Ny versjon av Håndboka og hele endringsbeskrivelsen finner du her.