Luftsport / Nyheter / 2024 / Sikkerhetstilrådning 1-2024
Montering av S/NLFs DG1001 Club Neo LN-GOR på Starmoen
Montering av S/NLFs DG1001 Club Neo LN-GOR på Starmoen

Sikkerhetstilrådning 1-2024

Statistiske data og hendelsesrapporter fra europeisk seilflyging indikerer en rekke hendelser som er forårsaket av feil utførelse av montering og påfølgende inspeksjon. Også i Norge har vi sett en økende trend gjennom rapporterte hendelser de siste årene. Mange av disse hendelsene peker på utfordringer knyttet til mangelfull utsjekk og opplæring i montering av flyene.

S/NLF har derfor besluttet å gå ut med en sikkerhetstilrådning på området den 15. april 2024. I denne fokuseres det på at opplæring i montering må styrkes og at vi innfører monteringsutsjekk på flytyper. Som underlag til tilrådningen hekter vi ved EASA sitt sikkerhetsskriv, to presentasjon som kan benyttes i klubber og et tillegg til vedlikeholdshåndboken gjeldene vinge, ror og L’Hotellier koblinger. Sikkerhetstilrådningen er en direkte oppfordring til fokus på riktig og fullstendig montering, slik at EASA ikke i neste runde vil kreve at dette gjøres av seilflyteknikere (Part66L).