Konkurranseutvalgene våre har ansvar for konkurranser innen sin gren....