«TAKK-programmet» i NLFs sin hensikt er å hjelpe medlemmene til å være mer i forkant av sin egen luftsportsutøvelse. Dette ved at klubbene og den enkelte utøver bli mer bevisst og intensjonell på hva som bygger marginer og hvilke praktiske vaner som er viktige å følge i den enkelte luftsportsgren. Vi har ingen piloter å miste og vi må operere på en trygg måte for å beholde de godene og rettighetene vi har på bakken og i lufta. Takk for at du er med og bygger en proaktiv sikkerhetskultur i din klubb!

HPS er i fase 2: Utvikling av innhold til presentasjonsmateriell og TAKK-verktøykasse.

Aktivitetsreglene

  1. Tren regelmessig på tekniske ferdigheter
  2. Vis omsorg og si ifra på en konstruktiv måte
  3. Utvis airmanship på bakken, i lufta og på nett
  4. Legg ut og kontroller utstyret ditt før hver start
  5. La piloter forberede seg uten forstyrelser på start
  6. Kjenn din kapasitet – anerkjenn dine begrensninger
  7. Del dine erfaringer med andre - innrøm når du tar feil
  8. Logg regelmessig turene du flyr og rapporter hendelser
  9. Tenk gjennom hvor stor margin du trenger ved valg av start og landing
  10. Legg en flyplan som passer stedet, været, ferdighetene og formen