Luftsport / Seksjoner / Modellfly / Forsikring / Melde skade

Melde skade

Hvis du har vært uheldig og forårsaket skade på 3. part må du alltid sende både hendelsesrapport i OBSREG-systemet, og skadeskjema som forsikringsselskapet skal ha. Forsikringsskadeskjemaet på denne siden kan du fylle ut etter beste evne og sende til NLF v/fagkontakt pr. e-post, så hjelper vi deg videre.