Foto: FAI/CIAM
Foto: FAI/CIAM

Modellflyklasser

NLF har flere modellflyklasser med nasjonal og internasjonal deltagelse. NLF er tilsluttet FAI som organiserer konkurranse klasser for luftsport. I tillegg er det noen klasser utover de som hører til FAI-paraplyen. Regelverkene for FAI-klassene kalles "Sporting Code". Det er et grunnleggende reglement, samt regler for hver klasse.

Enkelte klasser har egne websider. Linker under:

FAI hovedklasser modellsport i Norge

F1 - Friflukt
F1A - Frittflygende seilfly som trekkes opp med line
F1B - Frittflygende motormodeller som drives av strikkmotor

F2 - Linekontroll
F2B - Linekontrollerte modellfly - aerobatic program
F2D - Linekontrollerte modellfly – combatprogram

F3 - Radiostyrte (RC) modellfly
F3A - RC motordrevne modellfly - aerobatic program
F3P - Innendørs akro
http://www.f3a.no 

F3C - RC helikopter
F3N – RC helikopter – Freestyle
http://www.f3cnorge.info/

F3B - RC seilfly - kombinasjonsprogram varighet, distanse, hastighet
F3F - RC seilfly - hang
F3J  - RC seilfly høystart – varighet
F5J - RC seilfly motor - varighet
F3K - RC seilfly – varighet håndstart

F3U - droneracing

F4 - Skala
F4C - RC skala under 15 kg
F4G - RC skala over 15 kg
F4H - RC skala ferdigfly / enklere regler.

F5 – Elektroklasser
F5B - RC elektro seilfly
F5F - RC elektro seilfly 10-cellers klasse (med midl. FAI-godkjenning)

Andre klasser:
IMAC Akrobatikk klasser - store fly etter samme regler som fullsize.
http://www.mini-iac.no/

Storseilfly (N)
http://www.iggnorge.no/