Luftsport / Seksjoner / Seilfly / Bli seilflyger / Seilflysertifikat

Seilflysertifikat

Ønsker du å bli seilflyger og selv ta sertifikat så er dette i grove trekk fremgangsmåten.

Det er ingen aldersgrense for å fly seilfly, hverken nedre eller øvre. Så lenge du får godkjent legesjekken kan du fly. Men du må være fylt 14 år for å kunne fly solo (alene uten instruktør), og 16 år for å få utstedt sertifikatet.

Det er 5 hoveddeler i det å ta sertifikatet:

  1. Når du starter med opplæringen opprettes det et progresjonskort som sikrer at du følger et godkjent treningsprogram og senest fra start 5 skal det utstedes et elevbevis til deg. For at du skal kunne få utstedt elevbevis må du melde deg inn i Norges luftsportsforbund og i den klubben du ønsker å ta din utdannelse i. Du må også gjennomgå legesjekk. Fastlegen din kan gjennomføre legesjekken.
  2. Du flyr nå sammen med instruktør til du har bestått grunnkurs 1 og du er klar for din første solotur.  Det gir deg rett til å fly alene, under forutsetning at du har minimum fylt 14 år.
  3. Teori – Du må igjennom flere fag som meteorologi, aerodynamikk, instrumenter og utstyr samt lover og regler. Før du kan få elevbevis må du ha bestått teoriprøve i lover og regler. Før du kan få seilflysertifikat må du ha bestått alle de teoretiske fagene.
  4. Egen flyging med noe instruksjon. Når du har gjennomført grunnkurs 1 starter du å bygge opp egen flyerfaring gjennom å flyturer i nærheten av flyplassen. For å få tillatelse til å fly alene må du ha godkjennelse av instruktør før hver tur. Instruktør vil også være med deg på endel turer (vi kaller dette for DK turer) for å sikre at du har en god progresjon frem mot sertifikatet.
  5. Oppflyging til sertifikat. Når du har passert 30 timer vil du normalt være beredt til å gjennomføre oppflyging til seilflysertifikat. Når du har fått seilflysertifikat kan du fly på egen hånd uten godkjennelse av instruktør og du kan ha med deg passasjer. Du må minimum ha fylt 16 år før du kan fly opp til seilflysertifikatet.

Med sertifikatet i lommen er du ved starten av en utrolig utvikling om du ønsker det. Om du vil fly i nærheten av plassen, akrobatikk flyging eller lange turer på kryss og tvers av landet så vil du kunne oppleve en fantastisk utviklings- og mestringsfølelse som garantert vil gi deg mange utrolig flotte opplevelser.

Du vil normalt måtte regne med å bruke kr 15-20.000 frem til du har bestått grunnkurs 1. Du må så påregne å benytte omtrent samme beløp frem til seilflysertifikatet.

Kontakt en seilflyklubb og kom igang, du kommer ikke til å angre.