Sailplane Rulebook

Sailplane Rule Book

Dette dokumentet inneholder gjeldende regler om luftoperasjoner, lisensiering og sertifisering av seilfly. Det inkluderer forordning (EU) 2018/1976, sertifiseringsspesifikasjonene (CS) for seilfly og motordrevne seilfly (CS-22), akseptable samsvarskriterier (AMC) og veiledningsmateriale (GM), vist i et konsolidert, lettlest format med avanserte navigasjonsfunksjoner gjennom lenker og bokmerker.

Dokumentet genereres gjennom eRules-plattformen, og oppdateres regelmessig for å innlemme ytterligere endringer og utviklinger av implementeringsreglene (IR), CS og AMC & GM.

Sailplane Rule Book