Seilflyhåndboken

Seilflyhåndboken (SHB) har som formål å gjøre kjent og formalisere for alle medlemmer og berørte myndigheter de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder for den totale virksomheten innenfor organisasjonen. SHB utgjør hovedelementet i Seilflyseksjonens sikkerhetsordning ved å beskrive de nødvendige administrative verktøy som sikrer at virksomheten er organisert og drevet i samsvar med myndighetenes rammeforskrifter og seksjonens interne bestemmelser.

Seilflyhåndboken utgave 3 komplett: 
https://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/shbv3samlet.pdf

Kontrolliste

000 Innledning

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

000

Forord

1

2023-03-01

010

Innholdsfortegnelse

1

2023-03-01

020

Revisjoner

1

2023-03-01

030

Kontrolliste

4

2023-03-01

040

Definisjoner

5

2023-03-01

 

100 Mandat og formål

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

100

Innholdsfortegnelse

1

2023-03-01

110

Sikkerhetsordning

2

2023-03-01

111

Revisjon av seilflyklubber

1

2023-03-01

120

Seilflyseksjonen

2

2023-03-01

121

Daglig leders oppgaver

2

2023-03-01

122

Fagsjefens oppgaver

3

2023-03-01

123

Faglige utvalg

2

2023-03-01

130

Forholdet til klubbene

1

2023-03-01

 

200 BSL-er for seilflyaktivitet

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

200

Innholdsfortegnelse

1

2023-03-01

210

Myndighetsbestemmelser

2

2023-03-01

 

300 Operativt seilflypersonell

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

300

Innholdsfortegnelse

1

2023-03-01

320

Operativt seilflypersonell

4

2023-03-01

330

Instruks for Operativ Leder

1

2023-03-01

331

Instruks for Assisterende Skolesjef

2

2023-03-01

332

Instruks for Ansvarlig Seilflyleder

1

2023-03-01

333

Instruks for Seilflyinstruktører

1

2023-03-01

334

Instruks for Teknisk Leder

2

2023-03-01

 

336

 

Instruks for Miljøansvarlig

1

2023-03-01

337

Instruks for Bakkesjef

1

2023-03-01

338

Instruks for Slepeflyger

2

2023-03-01

339     

Instruks for Vinsjfører

1

2023-03-01

340

Instruks for Startplassleder vinsj

1

2023-03-01

350

Klubbens organisasjon

1

2023-03-01

351

Klubbhåndbok mal

3

2023-03-01

 

 

 

 

Bilag 3.1

Prosedyre for håndtering av miljøklager

3

2023-03-01

 

400 Medlemmer, sertifikater og rettigheter

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

400

Innholdsfortegnelse

1

2023-03-01

410

Norges Luftsportforbund Lover og vedtekter

2

2023-03-01

420

Seksuell trakassering og overgrep

1

2023-03-01

430

Rent Idrettslag

1

2023-03-01

440

Politiattest

1

2023-03-01

 

500 Utdanning og opplæring

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

500

Innholdsfortegnelse

1

2023-03-01

 

544

 

545

545 V-1

 

Høydeflygning

 

Oppvisningstillatelse

Vedlegg 1. Norges Luftsportforbund - Godkjenning av opplærings program til oppvisningsflyging

 

1

 

1

2

 

2023-03-01

 

2023-03-01

2018-04-04

545 V-2

Vedlegg 2. Skoleprogram Oppvisningstillatelse

14

2017-02-01

545 V-3

Vedlegg 3. Flyrapporthefte Utdanning Displayutsjekk

15

2017-02-01

 

575

576

577

 

Utsjekksprosedyrer for  seilfly

Utsjekksskjema seilfly – Generelt

Utsjekksskjema seilfly - Flaps

 

 

3

3

4

 

 

2023-03-01

2023-03-01

2023-03-01

 

590

590 V-1

 

590 V-2

590 V-3

590 V-4

 

Teori – TMG slep av seilfly

Vedlegg 1. Prosedyre for kontroll av drivstoffmengde ved slep av seilfly

Vedlegg 2. Slepelogg Mal TMG

Vedlegg 3. Slepelogg Eksempel TMG

Vedlegg 4. Safe Aerotowing BGA

17

2

 

1

1

8

2023-03-01

2010-04-28

 

2023-03-01

2023-03-01

2023-03-01

591

Bestemmelser for VINSJFØRERUTSJEKK

3

2023-03-01

 

600 Operative prosedyrer

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

600

Innholdsfortegnelse

1

2023-03-01

610

Operative bestemmelser

2

2023-03-01

620

625

Skoleflyene

Kommunikasjonsutstyr

1

1

2023-03-01

2023-03-01

630

Flyplasser

1

2023-03-01

640

641

Seilflyging flygeregler

Seilflyging med passasjer

3

1

2023-03-01

2023-03-01

650

Slep av seilfly

5

2023-03-01

 

 

 

 

670

Vinsjstart av seilfly

4

2023-03-01

 

 

 

 

690

691

691-E

692

692-E

693

694

Bestemmelser for høydeflyging med seilfly

Regler for gaggleflygning

Rules for gaggle flying - English version.

Regler for hangflygning

Rules of ridge flying – English version

Standard sjekklister

Standard landingsrunde

2

1

1

2

2

2

1

2023-03-01

2023-03-01

2023-03-01

2023-03-01

2023-03-01

2023-03-01

2023-03-01

 

700 Tekniske prosedyrer og vedlikehold

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

700

Innholdsfortegnelse

1

2023-03-01

710

Vedlikeholdshåndboken

1

2023-03-01

720

Konstrukjson og vedlikeholdsbestemmelser vinsj

10

2023-03-01

 

 

800 Flysikkerhet

Artikkel

  Tittel         

Sider

Dato

800                 Innholdsfortegnelse                                                               1            2023-03-01

810                 Identifikasjon av risikomomenter                                           2            2023-03-01

820                 Varsling av ulykker og hendelser                                          11            2023-03-01

830                 Sikkerhetsorganisasjon i S/NLF                                           1            2023-03-01

840                  Flytryggingsplan                                                                    2            2023-03-01

850                  Risikoanalyse seiflyoperasjoner                                            11            2023-03-01

 

900 Kvalitetssikring

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

900

Innhold

1

2023-03-01

910

Virksomhetstilsyn av seilflyklubber

4

2023-03-01

920

Mal Gjennomføring tilsyn av seilflyklubb

5

2023-03-01

930

Mal Kontrollskjema for Operativ Leder

2

2023-03-01

 

1000 Loggføring og arkivering

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

1000

Innhold

1

2023-03-01

1010

Instruks for loggføring

1

2023-03-01

1020

POOLEY Glider pilot flying log book

4

2023-03-01

 

1100 Luftsport

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

1100

Innhold

1

2023-03-01

1110

Luftsport

5

2023-03-01

 

 

 

 

1200 Forsikring

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

1200

Innhold

1

2023-03-01

1210

Seilflyforsikring

2

2023-03-01

 

1300 Vedlegg

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

1300

Innhold

1

2023-03-01

1310

Villighetserklæring Operativ Leder

1

2023-03-01

1320

Søknad om skoletillatelse

2

2023-03-01

1330

Håndbok MAL for SHB

1

2023-03-01