Hederstegn

Hederstegn

Norges Luftsportforbund forestår tildeling av følgende hederstegn:

  • Norges Luftsportforbunds gullmedalje med diplom
  • Norges Luftsportforbunds sølvmedalje med diplom
  • Norges Luftsportforbunds gullnål
  • Seksjonshederstegn med diplom

Norsk Aero Klubbs gullmedalje ble første gang utdelt av den nystiftede foreningen i 1928. Sølvmedaljen ble opprettet i 1949, gullnålen i 1976 og seksjonsherderstegnet i 1994. Norsk Aero Klubb ble sammensluttet med Norges Luftsportforbund i 2003.  På Luftsportstinget 2017 ble det vedtatt å endre navnet på de hederstegn som så langt hadde båret Norsk Aero Klubbs navn til å være Norges Luftsportforbunds hederstegn. Forbundet kan innstille til en rekke diplomer og medaljer som tildeles fra det internasjonale luftsportsforbundet Federation Aeronautique Internationale (FAI). Se FAI Statutes og FAI By-Laws for statutter.