Kongepokalen

 

Luftsportstyret har på møte 22. oktober 2023 besluttet at det skal søkes om to kongepokaler for luftsport i 2024. Én pokal settes opp i akroflyging (motorfly/seilfly) og én pokal settes opp for utvalgt NM i Hang-, para- og speedgliderseksjonen.

Fra 2009 har Norges Luftsportforbund hvert år fått disponere to kongepokaler. Norges Idrettsforbund har bestemt nye overordnede retningslinjer for kongepokaler i fremtiden, disse har blitt gyldige f.o.m. 2023. Luftsport kan med de nye reklene søke flere pokaler, men Luftsportstyret har har valgt å opprettholde to pokaler og har søkt om det og fått innvilget to pokaler for 2023. Styret har bestemt at  fallskjermseksjonen og modellflyseksjonen har prioritet på pokalene i 2023. 

Luftsportstyret vil oppnevne to kongepokaljuryer, én for hver av pokalene. Hver jury vil bestå av fire personer. Dersom juryen må sammenkalles for å kåre vinner av kongepokal og det oppnås stemmelikhet vil juryleders stemme være avgjørende. Pokalene i de foregående år har blitt vunnet og tildelt uten at noen av juryene måtte samles.  

H.M.Kongen har bestemt at de kongepokalene som årlig diponeres av Norges Idrettsforbund skal fordeles av Idrettsstyret til idretter som er organisert av NIF. Til og med 2022 har Kongehuset og NIF dekket kostnadene for kongepokaler. Fra 2023 legges større deler av kostnadene over på forbundene / idrettsgrenene. 

Norges Luftsportforbund har siden 1974 fått tildelt en kongepokal som kunne settes opp i ett av forbundets Norgesmesterskap. De første årene ble pokalen satt opp hvert annet år i ett NM innen fallskjerm og det neste året innen seilflyging. Etter at hanggliding ble tatt opp i forbundet gikk pokalen på omgang innen de tre idrettene. I 2000 ble motorflyging, mikroflyging, modellflyging og ballong tatt opp i NLF. 

I 2009 fikk NLF for først gang to kongepokaler til disposisjon. På høsten 2015 fant forbundsstyret det nødvendig å gjøre noen endringer i NLFs bestemmelser om kongepokal. Etter evaluering av det nye regelverket som ble benyttet i 2016-sesongen valgte forbundsstyret å gjøre noen ytterligere endringer med virkning fra og med sesongen 2017. Norges Idrettsforbund har godkjent Norges Luftsportforbunds regelverk for kongepokal gjeldende fra og med 2017-sesongen. Den mest vesentlige endringen fra og med 2017 er at det oppnevnes en jury tilhørende hver av de to pokalene (pokal A og pokal B). Dersom ikke det norgesmesterskap som er det forhånsoppnevnte og godkjente mesterskap skulle kvalifisere for utdeling av kongepokal er det juryen som skal kåre den beste norgesmester-prestasjonen innenfor grenene som er tilknyttet hver enkelt pokal.

I opplistingen nedenfor står i parentes hvilken seksjon som i det enkelte år (2021 - 2023) har det primære norgesmesterskap hvor det skal konkurreres om kongepokal:  

a) Seilfly (2021), Motorfly (2022), Modellfly (2023)

b) Sportsfly (2021), Hang-, para- og speedglider (2022), Fallskjerm (2023)

Pokalene skal gå på omgang mellom idrettene etter forbundsstyrets bestemmelser.

 

Vinnere av H.M.Kongens pokal:

2023 Blue Pelican Oslo fallskjermklubb
2023 Stein-Vidar Torø Valdres modellflyklubb
2022 Per-Inge Norang Volda & Ørsta Himmelseglarlag
2022 Kurt Norevik og Louise Norevik Bergen Aeroklubb
2021 Kurt Norevik og Ola Tau Hatlestad Bergen Aeroklubb
2021 Per Morten Løvsland Sandefjord Seilflyklubb
2020 Zion Freefly (Anna Moxnes, Andreas Mosling og Kristian Moxnes.) Voss Fallskjermklubb
2020 Erik Holden Trondheim droneklubb
2019 Bendik Mørstad Johansen Aerobatic Club of Norway 
2019 Per Høyland og Håkon Fosso Jæren mikroflyklubb
2018 Olav Opsanger Jetta Luftsportsklubb
2018 Per Morten Løvsland Sandefjord Seilflyklubb
2017 Bjørn Tore Hagen Bodø modellflyklubb
2017 Espen Fadnes Voss Fallskjermklubb
2016 Kurt Norevik Bergen Aeroklubb
2015 Ronny Helgesen Oslo Paragliderklubb
2014 Jo Grini Valdres FK/Modell
2014 "Berserk": Marius Sotberg, Rune Antonsen, Kristian Moxnes Voss fallskjermklubb
2013  Thore Thoresen Aerobatic Club of Norway 
2013  Rolf Dale Bergen Hang- og Paragliderklubb (paraglider)
2012 "42 FF", Derek H. Broughton, Marius Sotberg og Bent Onshus Kjevik Fallskjermklubb
2011 Ronny Helgesen Oslo Paragliderklubb
2011 Ola Fremming Tønsberg Modellflyklubb
2010 "42 Free Fly", Derek H. Broughton, Bent K. Onshus og Marius Sotberg Oslo Fallskjermklubb
2010 Nils Harald Hansen Aerobatic Club of Norway
2009 Birger W. Bulukin Gardermoen Seilflyklubb
2008 "Skywalkers", Mathias Holtz, Kristian Moxnes og Håvard Flaat. Voss Fallskjermklubb
2007 "Arcteryx", Ole Petter Hjelle, Ditta Valsdottir, Tore Buer, Derek Henry Broughton og Mikjel Skurdal (video). Oslo Fallskjermklubb
2006 Jo Grini Valdres Flyklubb (modellfly)
2005 Nils Åge Henden Jetta Luftsportsklubb (HG)
2004 "DeLand Norgies"; Lise Aune, Pål Kolbenstvedt, Carl-Erik Tuv, Torstein Valen og Dag Einar Hernes (video) Oslo Fallskjermklubb
2003 "Jentelaget"; Ine T. Mørk, Ditta Valsdottir, Trude Sviggum og Kristin Opøien Oslo Fallskjermklubb
2002 Espen Torp Forus RC Klubb (modellfly)
2001 Lise Aune, Torstein Valen, Pål Kolbenstvedt, Carl-Erik Tuv og John A. Johnsen (video) Fallskjermlandslaget FS-4
2000 Ikke utdelt NM i paragliding avlyst
1999 Jo Inge Bjørø Os Aero Klubb (seilfly)
1998 Lise Aune, Torstein Valen, Pål Kolbenstvedt, Carl-Erik Tuv og John A. Johnsen (video) Asker og Bærum Fallskjermklubbs FS-4 lag
1997 Jens Krotseng Kongsberg Hanggliderklubb
1996 Erlend Sørbye Drammen flyklubb (seilfly)
1995 Steinar Dromnes, Pål Kolbenstvedt, Esben Evensen og Ken Martin Hansen Krigsskolens Fallskjermklubbs lag
1994 Per Soldal Oslo Hang- og paragliderklubb
1993 Svein Erik Kristiansen Drammen Flyklubb (seilfly)
1992 Tore Johansen Hærens Jegerskoles Fallskjermklubb
1991 Jens Krotseng Kongsberg Hanggliderklubb
1990 Svein Erik Kristiansen Drammen Flyklubb (seilfly)
1989 Pål Bergan, Ivar Skjærvø, Kristian Risberg og Audun Wik RW-91 Landslaget i fallskjerm
1988 Ulf Nicolaisen Meløy Hanggliderklubb
1987 Birger W. Bulukin Oslo Flyklubb (seilfly)
1986 Jan Hole Stavanger Fallskjermklubb
1985 Werner Johannessen Oslo Hanggliderklubb
1984 Svein Erik Kristiansen Drammen Flyklubb (seilfly)
1983 Roar Frøiland Stavanger Fallskjermklubb
1982 Jørn Lothe Oslo Hanggliderklubb
1981 Ikke utdelt NM i seilfly utsatt
1980 Bent Laursen, Karl Arneberg, Pål Bergan og Trond Augestad RW Club Nimbus - RW-4 lag
1979 Tor Johannessen Oslo Flyklubb (seilfly)
1978 Roar Frøiland Stavanger Fallskjermklubb
1977 Einar Rønnestad Sandefjord Flyklubb (seilfly)
1976 Svein Johansen Bodø Fallskjermklubb
1975 Einar Rønnestad Sandefjord Flyklubb (seilfly)
1974 Egil Cato Hansen Oslo Fallskjermklubb