Luftsport / Nyheter / 2024 / NLFs sikkerhetssystem for sportsfly er godkjent av Luftfartstilsynet
52600773609_431fd5726a_k.jpg

NLFs sikkerhetssystem for sportsfly er godkjent av Luftfartstilsynet

NLFs sikkerhetssystem for sportsfly, Sportsflyhåndboken (SFHB) utgave 9.0.1 ble den 26. mars 2024 godkjent av Luftfartstilsynet. Som tidligere meddelt er BSL D 4-8 omfattende endret, og BSL B 2-5 er nå historie.

Det som tidligere stod i BSL B 2-5 er nå tatt inn i BSL D 4-8. Sikkerhetssystemet er omfattende endret blant annet med prosedyrer som gir flere muligheter for å kunne endre MTOM til høyere verdier, noe du finner i vedlegg 5.5 under sikkerhetssystemet for sportsflyging.

Treningsprogrammet for VFR natt er også godkjent, og informasjon finner en på nettsiden under Utsjekker.

Se ellers en liste over alle endringene fra utgave 8.0.6 til 9.0.1 i endringsloggen nederst på nettsiden for sikkerhetssystemet.

NLF vil rette en stor takk til Luftfartstilsynets sentrale medarbeidere på GA-området, som på en god og konstruktiv måte har bidratt til at vi er der vi er i dag.

Den største bidragsyteren til at vi er der vi er i dag, det er NLFs rådgiver, Torkell Sætervadet! En stor takk til han!

Sikkerhetssystemet finner du på denne lenken.