Sikkerhetssystemet SFHB 9.0.2

Denne nettsiden presenterer alt innholdet i sikkerhetssystemet

Utgave 9 er nå på plass med muligheter for å endre luftfartøytes MTOM.

Sportsflyhåndboken (SFHB 9.0.2 - 15.05.2024)
Se endringsloggen nederst på siden 

Vedlegg til sikkerhetssystemet (Ligger nedlastbare nederst på denne siden)

Prosedyrer til sikkerhetssystemet (Eksterne for klubb, og Interne for NLF sentralt)

Informasjon til alle aktive om Operativt kapittel 3 Format PPTX eller PDF (28OKT22)

Endringslogg 8.01 - 9.0.2