Prosedyrer

Prosedyrene gjelder for sportsflyhåndboken utgave 8, og ligger nedlastbare nederst på denne siden.

Eksterne prosedyrer for klubb 

E-001 Opplæringsplan for ledende personell og funksjoner (21.02.2020)
E-002 Kontroll med perifere medlemmer (24.11.2020)
E-003 Opplæringsplan for operativ leder (20.12.2021)
E-004 PFLY-avtale med AVINOR (20.12.2021)
E-005 Avholde teorieksamen (01.03.2021)
E-006 Aarlig kontroll sportsfly (20.12.2021)

Interne prosedyrer for NLF sentralt 

I-001 Virksomhetstilsyn av mikroflyklubber og grupper (20.12.2021)
I-002 Opprettelse av granskningskommisjon og havariundersøkelse (24.11.2020)
I-003 Søknadsprosess flygebevis samt utforming av flygebevis (21.12.2021)
I-004 Søknadsprosess operasjons og skoletillatelse (21.12.2021)
I-005 Søknadsprosess teknisk besiktningsmann (21.12.2021)
I-006 Regelmessig oppdatering av Sikkerhetssystemet (21.12.2021)
I-007 Hvordan tilrådinger benyttes for oppdateringer i sikkerhetssystemet (21.12.2021)
I-008 Behandling av hendelsesrapporter (21.12.2021)
I-009 Regelmessig kartlegging av risikonivå (21.12.2021)
I-010 Søknadsprosess for instruktørbevis (21.12.2021)